Отлично представяне за клуб "Роден край" на Националния ученически журналистически конкурс "Григор Попов" -2023

Участниците в клуб "Роден край" при ОДК - Кюстендил, с ръководител Теменужка Станчева отново се представиха отлично на Националния ученически журналистически конкурс "Григор Попов", гр. Разград. В категория "Вестник на хартиен носител", възрастова група 2-4 клас те спечелиха първо място за издавания от тях вестник "Нова ваканция".

Пожелаваме на малките журналисти нови творчески успехи!Администраторкси панел

Парола:
затвори